تخفیف ویژه!
کد شناسه :91219

زن در آيينه جلال و جمال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زن در آيينه جلال و جمال - امروزه نگرش هاي متفاوت تاريخي، جامعه شناسانه يا روان شناسانه به مقوله مرد و زن، باورهايي غلط و انحرافي را به ذهن ها منتقل مي سازد؛ بر پايه اين بنيان غلط، عده اي به حكومت مردها فتوا مي دهند و دسته اي ديگر به زعامت زنان نظر مي دهند و برخي نيز سرگردان حكم مردها را به زنان و حكم زن ها را به مردان به عنوان تساوي حقوق و يك سان سازي جامعه سرايت مي دهند و...