تخفیف ویژه!
کد شناسه :91181

جوزف كنراد-مقدمه كيمبريج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جوزف كنراد-مقدمه كيمبريج - اين كتاب در واقع مروري كلي بر زندگي، آثار و زمينه "جوزف كنراد" است. اميد آن است كه براي اين سه دسته مفيد واقع شود: اول دانشجوياني كه به مطالعه كنراد مي پردازند، دوم پژوهشگراني كه درباره او تحقيق مي كنند و سوم علاقمنداني كه تخصصي در اين زمينه ندارند و فقط علاقه راهنمايي شان مي كند. كتاب با زندگي كنراد به ويژه در ارتباط با نوشته هايش آغاز مي شود، سپس به سراغ زمينه اي مي رود كه كنراد درآن به نويسندگي پرداخت، آن گاه داستان هاي كنراد را بررسي مي كند و...