تخفیف ویژه!
کد شناسه :23466

فرهنگ ادبي S.M.S

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ ادبي S.M.S : پديده تلفن همراه در ايران با رسانه مجازي و مكملي همراه شده است كه كاربرد همگاني و ظرفيت شگفت آورش براي رد و بدل كردن پيام هاي روزمره و احساسات و انديشه ها، مايه اعجاب و شگفتي شده و نشانگر ظرفيت تازه اي از حوزه زبان بشري است. به هر حال پيامك رسانه اي است كه از طريق نوشتار بر صفحه گوشي تلفن همراه و ارسال آن به شخص يا اشخاص موردنظر شكل مي گيرد و...