تخفیف ویژه!
کد شناسه :91178

بلا جرمانيا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بلا جرمانيا - بخشي از متن - از دوران كودكي هيچ وقت نمي خواستم كار ديگري جز اين انجام دهم. و هيچ سعادتي بالاتر از اين نيست كه آدم بتواند كاري انجام دهد كه عاشق آن است. ولي استعداد به تنهايي كافي نيست. مد نيمي هنر است، نيمي كار طاقت فرسا. آن چه از بيرون به مثابه خودسازي ديده مي شود، در واقع انگار نفس زيادي مي طلبد. اين زندگي اي است براي زيبا كردن ديگران. آدم هميشه بهايش را مي پردازد. روياهايم براي داشتن يك ليبل مخصوص به خودم ديوانگي بود يا بدتر از آن ساده لوحي محض و...