حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3411

سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی : در چند دهه ی اخیر مفهوم سرمایه ی اجتماعی توجه پژوهش گران، سیاست گذاران و برنامه ریزان را در حوزه های مختلف نظیر رفاه و آموزش، به ویژه، سلامت به خود جلب کرده است. در این توجه کاربرد مفهوم سرمایه ی اجتماعی در دنیای پژوهش برای دستیابی به اهداف گوناگون ماهین بسیار پیچیده، تناقض های درونی و وضعیت پارادوکسیکال آن مشخص شده است و...