تخفیف ویژه!
کد شناسه :91151

روي ديگر حقيقت-سفربه گرانش كوانتومي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روي ديگر حقيقت-سفربه گرانش كوانتومي - اين كتاب در سال 2014 نوشته و نخستين بار در ايتاليا منتشر شد. مدت كوتاهي بعد، چند مقاله در مورد فيزيك بنيادي براي روزنامه اي ايتاليايي نوشتم. با اين كه روايت فيزيك اثبات شده اي كه در اين كتاب ارائه مي دهم از زاويه ديد مختص من است، تا حد زيادي پذيرفته شده محسوب مي شود؛ اما بخشي از كتاب كه پژوهش فعلي پيرامون گرانش كوانتومي را روايت مي كند، درك شخصي خودم از آخرين پيشرفت هاي علمي است. اين ناحيه مرز بين چيزهايي است كه فهميده ايم و چيزهايي كه هنوز نفهميده ايم. راه زيادي تا اجماع عمومي وجود دارد. برخي از همكاران فيزيك دانم با چيزي كه اينجا مي نويسم موافق خواهند بود و برخي ديگر نه و...