تخفیف ویژه!
کد شناسه :91089

كتاب كار-احساسات كودك من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كار-احساسات كودك من - احساسات سهم بزرگي در زندگي روزانه‌ي ما دارند. شناخت احساسات، مديريت و بيان مناسب آنها از جمله مهارت‌هاي عاطفي هستند. کودکان ما، با مهارت‌هاي عاطفيِ کارآمد، در آينده آرامتر، مفيدتر و موفق‌تر خواهند بود. ارتباطات مؤثر، موفقيت تحصيلي و اضطراب پايين‌تر، از اثرات شايستگي در مهارت‌هاي عاطفي است. خوشبختانه اين مهارت‌ها قابل يادگيري هستند. اگرچه که بسياري از والدين، به علت عدم آگاهي از اهميت رشد عاطفي و نداشتن مهارت‌هاي لازم، به اين مقوله بي‌توجه‌اند. در اين کتاب که تکميل‌کننده‌ي کتاب "آموزش احساسات کودک من" است، به منظور يادگيري و ارتقاء مهارت‌هاي عاطفي کودکانمان، به زباني ساده تمرين‌هايي علمي ارائه شده است و...