تخفیف ویژه!
کد شناسه :91088

مي انديشم پس طراحي مي كنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مي انديشم پس طراحي مي كنم - نويسندگان اين كتاب سالها است که عميق مي انديشند و به شوخي مي نويسند، و حالا آن ها اينجا هستند تا به ما در فهم فلسفه از طريق کارتون و کارتون از طريق فلسفه کمک کنند. از آنجا که آن ها با کمک انتخاب برخي از باهوش ترين کاريکاتوريست ها که امروز کار مي کنند، توضيح مي دهند، هنگامي که چاقو مي زنيد و به زانوي خود ضربه مي زنيد، از طريق اين، مباحث سنگين را سير خواهيد کرد. پرداختن به موضوعات مختلفي از معناي زندگي تا مرگ اين كتاب را به معرفي كاملي از مباحث اصلي فلسفه در طول تاريخ و عصر حاضر مبدل ساخته است و...