تخفیف ویژه!
کد شناسه :91086

دو رساله درباره فتوت وتصوف درطريقت هاي صفويه ورفاعيه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دو رساله درباره فتوت وتصوف درطريقت هاي صفويه ورفاعيه - اين كتاب براساس نسخه‌هاي خطي منحصربه‌فردي تصحيح شده که زماني به عبدالعظيم‌خان قريب گرکاني تعلّق داشته است. اين‌رساله طريقت تصوّف صفويان يعني اعقاب شاه اسماعيل اوّل (درگذشت: ???ق) را مي‌شناساند و نکته‌هايي بس مهم و بي‌نظير را درباره تصوّف و تشيّع صفويان در بر دارد که تاکنون از نظر پژوهندگان پوشيده مانده بوده است. رساله در طريقت رفاعيّه هم بر اساس نسخه‌اي خطي و ناشناخته محفوظ در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران تصحيح شده و نخستين رساله فارسي از پيروان سيّد احمد رفاعي (درگذشت ??? ق) است که در ايران منتشر مي‌شود و...