تخفیف ویژه!
کد شناسه :91076

ارتباطات اجتماعي جديد در عكاسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ارتباطات اجتماعي جديد در عكاسي - اين كتاب، با تركيب نوآورانه سه حوزه مطالعات تحرك، مطالعات ميانجي و مطالعات بصري، به بررسي راه هايي مي پردازد كه اينستاگرام از طريق تجربيات بصري، رويكردهاي اجتماعي را تغيير مي دهد. براي پرداختن به پيچيدگي اين موضوع، اين كتاب به پنج بخش موضوعي تقسيم مي شود ( اشتراك عكس، روابط اجتماعي، بازاريابي رسانه هاي اجتماعي، حريم خصوصي و نظارت و هويت). اين نوع از تقسيم بندي به بن مايه هاي موضوعي، تحقيقات انتقادي را به گونه اي مفصل بندي مي كند كه به تفسيري منحصر به فرد از پديده ها نزديك شود و...