تخفیف ویژه!
کد شناسه :91075

راه هاي ابريشم-تاريخ جهان ازديدگاهي نو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راه هاي ابريشم-تاريخ جهان ازديدگاهي نو - بسيار فراتر از تاريخ راه هاي ابريشم، اين كتاب به راستي تاريخ جديد افشاگري درباره جهان است، كه مي تواند تصورات ما را در اين مورد كه از كجا آمده ايم و به كجا مي رويم دگرگون كند. از خاورميانه و بي ثباتي سياسي اش تا چين و رشد اقتصادي اش، اين منطقه پهناوري كه از بالكان به سمت شرق تا استپ ها و جنوب آسيا را در برمي گيرد در سال هاي اخير به كانون توجه جهاني منتقل شده است. براي فهم اهميت شهرها و كشورهايي كه در اين مسيرهاي تجاري پيچيده قرار گرفته اند، "فرانكوپن" به ما مي آموزد كه بايد نخست از تاريخ شگفت انگيز آن ها آگاه شويم و...