تخفیف ویژه!
کد شناسه :91059

مذاکره کننده حرفه ای

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مذاکره کننده حرفه ای - هر انسانی، در هر نقش و جایگاهی، ناگزیر باید در طول روز تعداد زیادی مذاکره انجام دهد و بی شک موفقیت و ارتباط تنگاتنگی با پیروزی در هر یک از این مذاکرات دارد. مذاکره مهارتی اکتسابی است و همه انسان ها برای دستیابی به موفقیت باید این مهارت را به خوبی فراگیرند. بسیاری از داستان های این کتاب تجربه مذاکره های خود مولف است که با خواندن آن ها مهارت شخصیت شناسی و چگونگی مذاکره با هر شخصیت را می آموزید. با مطالعه این کتاب به خوبی می توانید مذاکرات خود را برنامه ریزی کنید و با فراگیری استراتژی های مذاکره، موفقیت خود را در مذاکرات به نحو چشمگیری ارتقا دهید و...