تخفیف ویژه!
کد شناسه :91059

مذاكره كننده حرفه اي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مذاكره كننده حرفه اي - هر انساني، در هر نقش و جايگاهي، ناگزير بايد در طول روز تعداد زيادي مذاكره انجام دهد و بي شك موفقيت و ارتباط تنگاتنگي با پيروزي در هر يك از اين مذاكرات دارد. مذاكره مهارتي اكتسابي است و همه انسان ها براي دستيابي به موفقيت بايد اين مهارت را به خوبي فراگيرند. بسياري از داستان هاي اين كتاب تجربه مذاكره هاي خود مولف است كه با خواندن آن ها مهارت شخصيت شناسي و چگونگي مذاكره با هر شخصيت را مي آموزيد. با مطالعه اين كتاب به خوبي مي توانيد مذاكرات خود را برنامه ريزي كنيد و با فراگيري استراتژي هاي مذاكره، موفقيت خود را در مذاكرات به نحو چشمگيري ارتقا دهيد و...