تخفیف ویژه!
کد شناسه :91037

اسناد نفت-وجنبش ملي شدن صنعت نفت ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اسناد نفت-وجنبش ملي شدن صنعت نفت ايران - اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور، در آخرين روز اسفند 1329 به تصويب مجالس شوراي ملي و سنا رسيد، از اين تاريخ تا كودتاي 28 مرداد و سقوط دولت دكتر محمد مصدق، 29 ماه فاصله است. اين مدت به روايت دكتر محمدعلي موحد، شامل دو دوره هشت ماهه و يك دوره سيزده ماهه است، هشت ماه اول از فروردين 1330 تا بازگشت دكتر مصدق از آمريكا (اول آذر 1330) دوران اميدواري ها، هشت ماهه دوم با دست خالي برگشتن دكتر مصدق از آمريكا، تا قيام سي تير 1331، دوران سرخوردگي ها و ناكامي ها و سيزده ماه باقي مانده كه از انتصاب مجدد دكتر مصدق به نخست وزيري تا كودتاي 28 مرداد ادامه يافت، سيزده ماه نحس تعريف شده است و...