تخفیف ویژه!
کد شناسه :91033

چوب برها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چوب برها - بخشي از متن - آقاي بازيگر قول داده بود بعد از اجراي شب اول نمايش مرغابي وحشي در مهماني شام در گنتزگاسه شركت كند، درحالي كه همه منتظر او نشسته بودند، من از روي همان صندلي راحتي اي كه در دهه ي پنجاه تقريبا هرروز روي آن نشسته بودم، به دقت آرسبرگرها را زير نظر داشتم و به اين فكر مي كردم كه قبول دعوت آن ها اشتباه بسيار بزرگي بوده است. بيست سال بود كه اين زن و شوهر را نديده بودم، تا، درست روزي كه دوست مشتركمان "جوانا" مرده بود، به طور اتفاقي آن ها را در گرابن ديده و بدون حرف اضافه دعوت آن ها را به اين مهماني شام قبول كرده بودم و...