تخفیف ویژه!
کد شناسه :91029

درباره ي چند متن فلسفي يونان قديم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درباره ي چند متن فلسفي يونان قديم - مطالعه اين كتاب علاوه بر ديدگاه عميقي كه از اخلاق و جهان هستي بدست مي‌دهد، ادبيات روان، شيوا و مسحور كننده‌اي دارد كه عميق‌ترين مفاهيم در آن بسيار قابل فهم توصيف شده‌اند. هستي اگر از شماري اشياء نامربوط درست نشده است، آشفته بازاري از رخدادهاي عنان گسيخته هم نيست. آنچه رخ مي‌دهد بر اساس موازيني رخ مي‌دهد و نمونه نخستين آن موازين عقل کل يا عدالت است. خورشيد از حوزه موازين فراتر نمي‌رود، اگر مي‌رفت ايزدان خشم، پاسداران عدالت‌اند، آن را سرجاي خودش باز مي‌نشاندند. اين کيهان را که براي همه يکي است، نه خدايان آفريده‌اند و نه آدميان. تا بوده، آتشي بوده هماره زنده؛ چنين بوده است و چنين هست و خواهد بود و...