تخفیف ویژه!
کد شناسه :91028

يادگيري هوشيار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب يادگيري هوشيار - هدف اين كتاب نقد مباني تثبيت شده ي نظام هاي آموزشي معاصر و ارائه ي پيشنهاداتي براي يك نظام آموزشي نوين است. "لانگر" با نقد مقوله هايي از قبيل توجه متمركز، فراموش كردن مطالب، حفظ كردن طوطي وار انواع داده ها و تاكيد بر وجود پاسخ هاي درست و غلط كار خود را آغاز مي كند. او با استفاده از ذخيره ي خيال انگيز اسطوره ها، قصه هاي قومي و قصه هاي پريان نشان مي دهد كه تكيه كردن بر اين اصول و مباني تثبيت شده در نظام هاي آموزشي معاصر، دشمن هرگونه خلاقيت، نوآوري و شكوفايي استعدادها خواهد بود و...