تخفیف ویژه!
کد شناسه :91017

آمده بودم موهايم را ببافم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آمده بودم موهايم را ببافم - اين‌کتاب داستاني زندگي زني را در بر مي‌گيرد که از يک‌سو در چنبره آيين و سنت‌هاي گذشته خانواده خود گرفتار شده و از سوي ديگر بايد تحقيرهاي خانواده همسرش را تحمل کند. اين‌زن در تلاش است از اين‌وضعيت رها شده و راهي به سوي آزادي پيدا کند. اين كتاب در ادامه موفقيت‌هاي نويسنده‌اش تبديل به کتاب پرفروش نيويورک تايمز شد و شيکاگو تريبون هم آن را به‌عنوان يکي از کتاب‌هاي برتر سال خود معرفي کرد. اين‌کتاب سپس منتخب باشگاه کتابخواني اپرا وينفري شد. نويسنده کتاب، در اين‌باره گفته است: اواخر سي‌سالگي، سلامتي‌ام به طرز چشمگيري بهبود يافت. اين بهبود عمدتاً حاصل تغيير دارويم بود که پول آن را با حق‌التأليف‌هاي بعد از برگزيده شدن از سوي باشگاه اپرا، پرداختم و...