تخفیف ویژه!
کد شناسه :90993

فرهنگنامه داستان نويسان بوشهر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرهنگنامه داستان نويسان بوشهر - داستان يك آفرينه ي ادبي مدرن است. با ورود مدرنيته به ايران، مردم ايران نيز با مظاهر مختلف آن از جمله داستان و رمان آشنا شدند. بوشهر به دليل موقعيت ويژه ي جغرافيايي اش يكي از نخستين دروازه هاي ورود پديده هاي نوظهور معاصر بوده است. بوشهريان، تجار و دريانوردان موفقي بودند كه به واسطه پيشه شان فرهنگ رواداري با بيگانگان و پذيرش پديده هاي نو، در وجودشان تجلي يافته بود. نيز مظاهري مثل صنعت چاپ، در بوشهر پيش از عموم شهرها و مناطق كشور ظهور يافت. همين اوامر موجب پذيرش و كنكاش در ادبيات مدرن در ميان ساكنين اين بندر باستاني شد و...