تخفیف ویژه!
کد شناسه :90980

نارسيده ترنج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نارسيده ترنج - اين كتاب مجموعه بيست مقاله تحقيقي درباره شاهنامه و ادب حماسي ايران است و در آن ها موضوعاتي مانند: مأخذ شناسي، متن شناسي، اسطوره شناسي و واژه شناسي شاهنامه، بحث و نيز به تاثيرات حماسه ملي ايران در برخي آثار پس از آن و پاره اي اسناد و نكات مربوط به فردوسي و شاهنامه و در بعضي متون منظوم و منثور پرداخته شده است. هفده مقاله نخست اين كتاب در دهه هشتاد (1382-1388) نوشته و چاپ شده و سه مقاله پاياني محصول سال هاي 1396 و 1397 است. نام مجموعه نيز از بيت نخست داستان رستم و سهراب گرفته شده است و...