تخفیف ویژه!
کد شناسه :90970

نزاع دانشكده ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نزاع دانشكده ها - نفع، حكومت تماميت خواه ايجاب مي كند كه شهروندان اش نيانديشند. "كانت" كه زير سانسور شديد حكومت پروس تحت حكمراني "فريدريش ويلهلم دوم" مي نوشت، دليرانه استدلال كرد كه اگر در هيچ جايي بحث آزاد ضروري نباشد، اين حق براي دانشكده فلسفه امري انكارناپذير است. اين كتاب به مبارزه ي ازلي ميان دانشكده هاي فرودست فلسفه كه تنها به عقل پاسخگوست و دانشكده فرادست الهيات، حقوق و طب كه آموزه ها و فعاليت هايشان در راستاي اهداف حكومت است، مي پردازد، نزاعي كه برآمده از حق دانشكده ي فلسفه در آزادي بيان و به محكمه ي عقل بردن هر آموزه اي ست. به باور كانت، وظيفه و حق دانشكده ي فلسفه است كه بر استمرار اين نزاع در نسبت با ديگر دانشكده ها پاي بفشرد و هيچ مصالحه اي جز حكم عقل را براي حل و فصل آن نپذيرد و...