تخفیف ویژه!
کد شناسه :90969

بايد با هم حرف بزنيم بابايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بايد با هم حرف بزنيم بابايي - بخشي از متن - ماماني بايد با هم حرف بزنيم. از چشم هايت مي خوانم كه مي خواهي چه بگويي، ولي تا آخر حرف هايم را گوش كن ببين چه مي گويم. ما سه تايي روي تخت جا نمي شويم و به نظرم هر دو مي دانيم اين يعني چي: بابايي بايد برود و...