تخفیف ویژه!
کد شناسه :90967

هدايت خودكار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هدايت خودكار - به رغم اين كه در سرتاسر دنيا، ساعات كاري رو به افزايش اند و تمام كتاب هاي مديريت زمان موجود در بازار ادعا مي كنند كه شما مي توانيد و بايد كار بيشتري به انجام برسانيد. پيام اين كتاب دقيقا برعكس اين پيام است. شما بايد كار كمتري به انجام برسانيد؛ در واقع، بايد بيكار بنشينيد. شواهد موجود در علم عصب شناسي حاكي از اين اند كه مغز شما، حتي در همين لحظه، به استراحت نياز دارد. اگر چه ذهن ما به شكل زيبايي، براي اقدام شديد تكامل پيدا كرده، براي اين كه بتواند به شكل عادي كار كند، نياز به بيكار نشستن، آن هم به مقدار زياد دارد و...