تخفیف ویژه!
کد شناسه :90882

چرا آواز مي خواني زنجره؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چرا آواز مي خواني زنجره؟ - در اين کتاب، مرد نوازنده در باغ تنها نشسته است و منتظر است زنجره آواز بخواند. مرد از زنجره مي‌پرسد چرا آواز مي خواني؟ زنجره وقتي گرسنه است، شاد است، غمگين است، عصباني است، عاشق است، با دوستانش است يا تنهاست آواز مي‌خواند. مرد هم همين‌طور. مرد نوازنده و زنجره دوستان خوبي هستند. در متن کتاب حرف‌هاي مرد نوازنده و زنجره با تفاوت رنگ از يکديگر مجزا شده‌اند. تصويرگري کتاب به سبک آشنا و خاص "نگين احتسابيان" انجام شده است و گوياي موضوع داستان مي باشد و...