تخفیف ویژه!
کد شناسه :90867

سرمايه داري عليه آب وهوا همه چيزرا زيرو رو مي كند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سرمايه داري عليه آب وهوا همه چيزرا زيرو رو مي كند - در حساب و كتاب كربن، كه همواره نشانگر خيزش گازهاست، شبهه و دروغي در كار نيست. گازهاي گلخانه اي هرسال از سال پيش بيشتر توليد مي شود و ميزان گستردگي شان هم بيشتر است؛ گازهايي كه با حبس گرما براي نسل هاي آتي، جهاني مي سازند داغ تر، سردتر، باراني تر، تشنه تر، گرسنه تر و خشمگين تر! اگر همچنان با چشم بستن بر فرايند تصاعد گازها، همين جا كه هستيم بمانيم و همين راه را ادامه دهيم، تغيير آب و هوا همه دنياي مان را زير و رو خواهد كرد. شهرهاي بزرگ مان احتمالا زير آب خواهند رفت، درياها تمدن هاي ديرين مان را خواهند بلعيد و...