تخفیف ویژه!
کد شناسه :90852

جستجوگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جستجوگر - اين كتاب داستان زندگي و انديشه ي مردي است كه در قصر در ناز و نعمت زندگي مي كرد و پدرش انتظار داشت او روزي بر تخت پادشاهي بنشيند. اما شاهزاده زماني از قصر بيرون آمد و با ديدن زندگي مردم عادي، متوجه شد كه انسان ها بيمار و پير هم مي شوند و رنج مي كشند و روزي مرگ به سراغشان مي آيد، حتي اگر در قصري با برج و باروهاي بلند زندگي كنند. او مسيري را در زندگي پيش گرفت كه يكي از فيلسوفان معروف آلماني آن را جزو تغييراتي مهم در تاريخ مي داند. تغييري كه از سده پنج پيش از ميلاد آغاز شد و تا دو سه قرن ادامه يافت و...