تخفیف ویژه!
کد شناسه :90792

وقتي نيچه گريست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب وقتي نيچه گريست - اين كتاب آميزه اي است از واقعيت و خيال، جلوه اي از عشق، تقدير و اراده در وين خردگراي سده ي نوزدهم و در آستانه ي زايش دانش روانكاوي. "فريدريش نيچه"، بزرگ ترين فيلسوف اروپا... "يوزوف بروير"، از پايه گذاران روانكاوي، دانشجوي پزشكي جواني به نام "زيگموند فرويد" همه اجزايي هستند كه در ساختار رمان در هم تنيده مي شوند تا حماسه فراموش نشدني رابطه خيالي ميان بيماري خارق العاده و درمانگري استثنايي را بيافرينند. در ابتداي رمان، "لوسالومه"، اين زن دست نيافتني از برويد مي خواهد تا با استفاده از روش آزمايشي "درمان با سخن گفتن"، به ياري نيچه ي نااميد و در خطر خودكشي بشتابد و...