تخفیف ویژه!
کد شناسه :90659

انسان و فرهنگ-درآمدي برانسان شناسي(رقعي)انسان شناسي-انديشه احسان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب انسان و فرهنگ-درآمدي برانسان شناسي(رقعي)انسان شناسي - انسان شناسي علم گونه انسان است كه انسان را در طيفي از ابعاد مطالعه مي كند، از زيست شناسي و تاريخچه تطوري گونه انسان انديشمند تا عناصر جامعه و فرهنگ كه به طور قطعي انسان را از ديگر گونه هاي حيوانات متمايز مي كند. علم انسان شناسي به علت دربرگرفتن موضوعات گوناگون، به ويژه از ميانه قرن بيستم، تبديل به مجموعه اي از رشته هاي تخصصي تر شده است. اين كتاب ترجمه مقاله بلند انسان شناسي به قلم نويسندگان دايره المعارف بريتانيكاست و تاريخچه اين رشته، شاخه هاي گوناگون آن و تحولش را در مناطق مختلف جهان بازگوي مي كند و...