تخفیف ویژه!
کد شناسه :90629

دانشنامه تصويري بريتانيكا-كيهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب دانشنامه تصويري بريتانيكا-كيهان - در اين كتاب با كنجكاوي نخستين انسان ها درباره ي آسمان آشنا مي شويم؛ كنجكاوي كه آن ها را به ساخت تلسكوپ ها واداشت. تاريخ كيهان را با تصويرسازي ها و عكس هاي تماشايي مي بينيم كه نشان مي دهند كيهان چگونه پديد آمد. با ماهيت بسياري از نقطه هاي نوراني كه آسمان شب را روشن مي كنند آشنا مي شويم و درمي يابيم كه خورشيد ها چگونه زاده مي شوند و مي ميرند، ماده ي سياه و سياه چاله چيست و جايگاه ما در اين هستي بيكران كجاست و...