تخفیف ویژه!
کد شناسه :90616

راهیابی به دل ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب راهیابی به دل ها - دوستی جاده ای یک طرفه نیست. قرار نیست یک نفر برای دیگری دوستی فداکار و یاری وفادار باشد، اما طرف مقابل در برابر چنین شخصی وظیفه ای احساس نکند، یا کوتاهی و قصور کند. این جاده یکطرفه است. هرکس از دوستش هرقدر توقع دارد به همین میزان و بلکه بیشتر باید آشنا باشد تا در خدمت او قرار گیرد که این امر موجب رابطه ای مناسب و متقابل خواهد شد. آری، دوستی یکی از راه های جذب دیگران و یا یکی از راه ها برای راهیابی به دل هاست و...