تخفیف ویژه!
کد شناسه :90616

راهيابي به دل ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راهيابي به دل ها - دوستي جاده اي يك طرفه نيست. قرار نيست يك نفر براي ديگري دوستي فداكار و ياري وفادار باشد، اما طرف مقابل در برابر چنين شخصي وظيفه اي احساس نكند، يا كوتاهي و قصور كند. اين جاده يكطرفه است. هركس از دوستش هرقدر توقع دارد به همين ميزان و بلكه بيشتر بايد آشنا باشد تا در خدمت او قرار گيرد كه اين امر موجب رابطه اي مناسب و متقابل خواهد شد. آري، دوستي يكي از راه هاي جذب ديگران و يا يكي از راه ها براي راهيابي به دل هاست و...