تخفیف ویژه!
کد شناسه :90614

سرگذشت گروهان سياه 8-سكوت آب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرگذشت گروهان سياه 8-سكوت آب - مي آرمد آب، ليك نمي گيرد دشمن آرام، بازماندگان گروهان سياه كه در "تاگليوس" از نو گرد هم آمده اند. مصمم هستند تا هم قطاران جنگجويشان را كه زير دشت درخشان زنده زنده مدفون شده اند. آزاد سازند. با شرايطي سخت سفر مي كنند و همزمان با رسيدن شان به مقصد با نابودي جادويي مواجه مي شوند كه در آن استخوان هاي دنيا آشكار مي گردد و پرده از تاريخ گروهان فرو مي ريزد و دنياهايي جديد آشكار مي شود و دنياهايي از دست مي رود. همگي به بهايي گزاف و...