تخفیف ویژه!
کد شناسه :90587

قدرت باور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قدرت باور - اين كتاب به سه بخش تقسيم شده است: بخش نخست؛ (نخستين رويا) توانايي اي را مي آزمايد كه ما داريم تا واقعيت شخصي خود يا رويا را درست كنيم. تعريف مي كند كه رويا چيست؛ نشان مي دهد كه نظام باورمان چگونه ايجاد شده است و توضيح مي دهد كه باورهاي نهاني چگونه مي توانند به طريقي بر ما اثر گذارند كه ديگر در خدمت بهترين مصلحت ما نباشند. بخش دوم؛ (دومين رويا) حاوي ابزاري براي طراحي مجدد باورها و پيمان هايي است كه مي خواهيد تغيير دهيد. بخش سوم؛ (ابزار)، شامل تعاريف اصطلاحاتي است كه در سراسر كتاب به كار رفته و...