تخفیف ویژه!
کد شناسه :90586

كارخانه باور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كارخانه باور - اين كتاب با بخش اول؛ (آگاهي راه حل است) شروع مي شود و آشكار مي سازد كه چگونه باورهاي نهاني ممكن است تصميمات شما را تحت نفوذ قرار دهند، اعمالتان را به حركت اندازند و عميقا بر تجربيات شما در هر سطحي اثر گذارند. در فصل؛ (قدرت آن چه باور داريد) تعريف جديد و حيرت انگيزي را براي باور كشف مي كنيد و تمام جزئياتي را تشخيص مي دهيد كه آن چه را باور داريد، بسيار نيرومند مي كند. در بخش دوم؛ (قصدتان نيرويي است) پويايي هاي عمل كردن براثر چارچوب آگاهانه ساخته شده از ميثاق ها را كشف مي كنيد، باورهاي جديد از آگاهي پديد مي آيند و من شما را به ميان هفت كليد اسرارآميز براي آشكارسازي قدرت حقيقي باور راهبر مي شوم و...