حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :40460

تاریخ غزنویان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تاریخ غزنویان : نویسنده در این کتاب از غزنویان بعنوان سلسله ی ترک با خاستگاه غلامی که به هنگام انقراض یا ادغام و زوال سلسله های قدیمی تر منطقه نظیر ساسانیان، خوارزمشاهیان فریغونی و زیاریان و بویهیان خود را در مرزهای شرقی عالم ایرانی مستقر ساختند گفت و گو کرده است. با رهبری پویای سبکتگین و پسرش محمود، این مزدوران ترک پادشاهان سرزمینهایی گشتند که هنگام مرگ محمود به سال 421 ق وسیع ترین امپراتوری شرق عالم اسلامی بعد از تجزیه خلافت عباسی بوده است و...