تخفیف ویژه!
کد شناسه :40460

تاريخ غزنويان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاريخ غزنويان : نويسنده در اين كتاب از غزنويان بعنوان سلسله ي ترك با خاستگاه غلامي كه به هنگام انقراض يا ادغام و زوال سلسله هاي قديمي تر منطقه نظير ساسانيان، خوارزمشاهيان فريغوني و زياريان و بويهيان خود را در مرزهاي شرقي عالم ايراني مستقر ساختند گفت و گو كرده است. با رهبري پوياي سبكتگين و پسرش محمود، اين مزدوران ترك پادشاهان سرزمينهايي گشتند كه هنگام مرگ محمود به سال 421 ق وسيع ترين امپراتوري شرق عالم اسلامي بعد از تجزيه خلافت عباسي بوده است و...