تخفیف ویژه!
کد شناسه :90569

حركت شناسي مدرن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حركت شناسي مدرن - كتاب پيش رو اولين اثر مكتوبي است كه هر دو جنبه و بعد تاريخي و فيزيكي شيوه پراهميت "لمون" را به صورت يك جا دربرمي گيرد. در اين كتاب تاريخچه اي در مورد سير تكاملي و نحوه ظهور اين سبك و جايگاه آن در رقص معاصر آمريكا ارائه شده است. اصول اوليه اين تكنيك در قالب تمرينات آماده سازي براي آموزش مقدمات توضيح داده شده است. تجزيه گام به گام اين اصول به سطوح ابتدايي، متوسط و پيشرفته در كنار تصاوير خطي طراحي شده براي هر تمرين ارائه شده است. توصيف دقيق هر حركت راه و روشي را در اختيار هنرجويان مي گذارد تا به فهم دقيقي در رابطه با آن چه روي صحنه نمايش، در كلاس هاي لمون و در بدن هنرجو اتفاق مي افتد دست پيدا كنند و...