تخفیف ویژه!
کد شناسه :90568

سه گانه کشف جادوگر 2-سایه شب 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب سه گانه کشف جادوگر 2-سایه شب 2 - "دیانا" که با قدرت جادوگری خود با کتابی اسرارآمیز آشنا شده بود، به همراه همسر خون آشامش "میتو" به دوران الیزابت در قرن شانزدهم سفر کرده و درگیر جاسوس ها، جادو، و اعضای مشهور محفل شب می شود. دیانا به دنبال آموختن جادو و یافتن کتاب اشمول 782 به دربار ملکه ی انگلستان و امپراطور مقدس روم راه پیدا می کند. گذشته ی متیو که همیشه همچون سایه به دنبالش بود، رو می شود و آن ها وارد ماجراجویی های متفاوت و خطرناکی می شوند. آن دو سعی می کنند تا با یافتن آموزگاری برای دیانا، سفر خود در گذشته را تسریع کنند تا با ایجاد تغییراتی در گذشته، آینده را دگرگون کنند، اما...