تخفیف ویژه!
کد شناسه :90568

سه گانه كشف جادوگر 2-سايه شب 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه گانه كشف جادوگر 2-سايه شب 2 - "ديانا" كه با قدرت جادوگري خود با كتابي اسرارآميز آشنا شده بود، به همراه همسر خون آشامش "ميتو" به دوران اليزابت در قرن شانزدهم سفر كرده و درگير جاسوس ها، جادو، و اعضاي مشهور محفل شب مي شود. ديانا به دنبال آموختن جادو و يافتن كتاب اشمول 782 به دربار ملكه ي انگلستان و امپراطور مقدس روم راه پيدا مي كند. گذشته ي متيو كه هميشه همچون سايه به دنبالش بود، رو مي شود و آن ها وارد ماجراجويي هاي متفاوت و خطرناكي مي شوند. آن دو سعي مي كنند تا با يافتن آموزگاري براي ديانا، سفر خود در گذشته را تسريع كنند تا با ايجاد تغييراتي در گذشته، آينده را دگرگون كنند، اما...