تخفیف ویژه!
کد شناسه :90561

درباره فلسطين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درباره فلسطين - هر رژيم سياسي مي تواند به يك باره و برق آسا تغيير كند، اما اين قابليت نيز وجود دارد كه تغييرات مورد نظر در دراز مدت و بدون خونريزي انجام مي پذيرد. به رغم اين كه شورش ها در يوگوسلاوي سابق و در سوريه امروزي نمونه هاي بارزي اند كه ثابت مي كنند تغيير رژيم سياسي تا چه اندازه ممكن است به فاجعه بدل شود، بسياري از نمونه هاي تغيير رژيم در تاريخ معاصر عاري از خشونت بوده اند. از اين رو آخرين مدخلي كه در فرهنگنامه جديد شكل مي گيرد، راه حل تشكيل يك دولت است و تمام اميد به نتيجه رسيدن چنين راه حلي نگرش و رويكرد شفاف نسبت به اين مسئله است كه در آينده رابطه بين ظالم و مظلوم چگونه صورت بندي مي شود و...