تخفیف ویژه!
کد شناسه :90549

برايش آواز بخوان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب برايش آواز بخوان - اين كتاب شامل داستان هاي كوتاه اما تامل برانگيزي از "امي همپل" نويسنده ي ماهر داستان هاي مينيماليستي است. به گفته منتقدين، اين كتاب جملات ساده اي دارد اما درك ارتباط بين جملات نيازمند تفكر عميق است. برخي داستان هايش به كوتاهي يك شعر منسجم مي باشد كه مضاميني درباره ي حمايت از طبيعت، حيوانات، عشق، ترس و درماندگي دارد و...