تخفیف ویژه!
کد شناسه :90513

زندگي بهتر باهوش سيستمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زندگي بهتر باهوش سيستمي - هوش سيستمي، توانايي ما براي رفتار هوشمندانه در متن سيستم هاي پيچيده توام با تعامل، پويايي و بازخورد تعريف شده است. هنگامي كه با هوش سيستمي فعاليت مي كنيم، به طور موفقيت آميز و سازنده با سازو كار بازخورد كلي محيط خود درگير مي شويم. خودمان را به عنوان بخشي از كل و با توجه به اثرگذاري متقابل بر يكديگر، درك مي كنيم و از آن جايي كه خود را در وابستگي متقابل با بازخورد شديد محيط مي بينيم، قادر به فعاليت هوشمندانه خواهيم برد و...