تخفیف ویژه!
کد شناسه :90501

محدوديت صفر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب محدوديت صفر - خداوند همه چيز را از هيچ چيز به وجود مي آورد. به باور بوميان "هواپونوپونو"، يك روز هيچ از دل پرتو آفرينش الهي، خودش را در آينه نماياند و شما به دنيا آمديد. از آن پس به واسطه اراده الهي به آفرينشگري پرداختيد و ناخودآگاه، باورها، برنامه ها، افكار محدوديت صفر، بازگشت به گذشته است؛ يعني همان زماني كه هيچ فكر منفي و غلطي در ذهنتان جاي نگرفته بود و جز عشق ورزي به مظاهر خلقت هيچ چيز نمي دانستيد و...