تخفیف ویژه!
کد شناسه :14114

تغييرات اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تغييرات اجتماعي : قرن بيستم كه جامعه شناسان آن را عصر سرعت تغيير نام نهاده اند، به دليل وقوع تحولات جهان سوم، گسترش وسايل ارتباط جمعي و پيشرفتهاي تكنولوژيك، از نظر تحليل گران مسائل اجتماعي، عصر توجه به عوامل و شرايط دگرگونيهاي اجتماعي نيز محسوب مي شود. بدون ترديد يكي از دلايل استقبال از اين كتاب را مي توان با ارائه تحليل عوامل و شرايطي از تغييرات اجتماعي مرتبط دانست و...