تخفیف ویژه!
کد شناسه :90498

قانون پنج ثانيه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قانون پنج ثانيه - مي توان با بهره گيري از اين كتاب، زندگي را فقط در عرض پنج ثانيه دگرگون كرد! ادعاي بزرگي است، نه؟ اما به مرور، درستي اين مطلب به شما اثبات مي شود. كافيست هرگاه فكري به سرتان زد، آن را در عرض پنج ثانيه عملي كنيد. اما چه فكري؟ كدام افكار ارزش اقدام دارند و زندگي شما را به طرزي مثبت زير و رو مي كنند؟ و...