تخفیف ویژه!
کد شناسه :90496

نمك گير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نمك گير - "روزبه" كتري را به برق زد و همان طور سيخ و سنگ خيره شد به آن! افكار موذي تمام مسير كاشان تا خانه، مغزش را جويده بود! جويده و جويده و تف كرده بود در صورتش!... عذاب وجدان داشت مي كشتش! چرا درست همين روزها كه كيوان مصمم شده بود سروسامان بدهد به زندگي اش. كيوان جوان تر بود! تازه نفس تر. تجربه قبلي نشان مي داد كه كيوان عاشق شود از دل و جان مايه مي گذارد براي عشقش. براي اولين بار طي عمر سي و چهار ساله اش بدون فكر و نسنجيده تصميم گرفته بود! براي اولين بار طي عمرش خطر را حس كرده بود آن هم اين همه نزديك. براي اولين بار طي عمرش خودخواهانه تصميم گرفته بود و...