تخفیف ویژه!
کد شناسه :90474

شاهنامه فردوسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاهنامه فردوسي - آنچه محقق است اين است كه فردوسي براي نظم كتاب نه از روي ترتيبي كه اكنون در توالي داستان ها هست كار كرده، نه اين كه بدون وقفه مشغول نظم و تصنيف آن بوده است؛ و به هر حال كاري قريب به اتمام بوده كه آن را به سلطان محمود غزنوي اهدا كرده است. شاهنامه بنابر مشهور و به حكم بعضي شواهد و قرائن، در اصل شامل 60 هزار بيت بوده است، و ظاهرا چند بار تحرير شده و ليكن اكنون در هيچ يك از نسخ معتبر آن تعداد ابيات به 60 هزار بيت نمي رسد و...