تخفیف ویژه!
کد شناسه :90469

آن سوي ديوار باغ5-چهار سربازكله شق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آن سوي ديوار باغ5-چهار سربازكله شق - "گرگ" و "ورت" دو برادر هستند كه آن سوي ديوار باغ، در وادي ناشناخته ها گم شده اند و دنبال راه برگشت به خانه مي گردند. دو برادر و بئاتريس، پرنده ي سخنگويي كه همسفر آن هاست، به گروهي چهار نفره مي رسند كه سوار بر كلاهي بزرگ، در ميان دشت قايق سواري مي كنند! چهار نفري كه لباس نظامي به تن دارند و دنبال آغاز جنگ هستند. گرگ و ورت مجبور مي شوند، تصميم بگيرند كه مي خواهند به سربازها بپيوندند و در جنگ شركت كنند يا نه و...