تخفیف ویژه!
کد شناسه :90468

دود روشن آتش سرد1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دود روشن آتش سرد1 - "جوليت كترسو" و "ماهياناي رومئو" وارثان قدرتمندترين خانواده هايي كه با هم در جنگ هستند، عاشق هم مي شوند. اما وردي كه در بدو تولد بر جوليت خوانده شده است او را وادار مي كند از دشمنان قبيله اش انتقام بگيرد. رومئو پسر دايي جوليت را كشته است. اين يعني او بايد بميرد. "پاريس كترسو" هميشه تنها يك خواسته داشته است؛ محافظت از جوليت و خدمت به خانواده اش. قرار است در مراسمي ذهن پاريس و جوليت با هم پيوند پيدا كند، اما وقتي جوليت سعي مي كند از سرنوشتش فرار كند، ورد اشتباه خوانده مي شود، جوليت مي ميرد و در عوض پيوندي ميان پاريس و رومئو ايجاد مي شود و...