تخفیف ویژه!
کد شناسه :90420

نقشهاي هندسي در هنر اسلامي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نقشهاي هندسي در هنر اسلامي - اين كتاب پژوهشي است درباره ي چگونگي پي بردن انسان به "اندازه ها" و تصور كلي شكل هاي هندسي تركيبي، و فرآيند به كارگيري آن ها در رشته هاي گوناگون هنر اسلامي. بيشتر رشته هاي هنر اسلامي، از چين گرفته تا اسپانيا، با وجود كثرت مصالح و گوناگوني شكل ها و سبك ها، از نظر فكري و تركيب اشكال به هم پيوسته و واحدند. در اين كتاب، با مقدمات هندسي پايه و با تحليل 54 عكس از آثار معماري، نقش ظروف، هنر بافت، هنر خط و غيره، و نيز تعداد بسياري طرح و شكل استخراج شده از اين آثار بيان مي شود و...