تخفیف ویژه!
کد شناسه :90391

آنارشيسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آنارشيسم - آنارشيسم نامي است كه به مسلك يا عقيده اي درباره ي زندگي يا شيوه ي اداره ي امور مي دهيم كه مطابق آن جامعه بدون دولت تصور مي شود؛ در چنين جامعه اي سازگاري از راه تسليم شدن به قانون يا فرمانبرداري از قدرت حاكم به دست نمي آيد، بلكه از طريق توافق آزادي حاصل مي شود كه گروه هاي مختلف با يكديگر منعقد مي كنند. اين گروه ها، از منطق و مشاغل گوناگون، آزادانه براي توليد و مصرف و نيز رفع نيازها و برآورده شدن خواست هاي متعدد زندگي متمدنانه پديد مي آيند و...