تخفیف ویژه!
کد شناسه :90346

حرفه ای سخن بگویید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حرفه ای سخن بگویید - با ارزش ترین سرمایه هر انسانی، داشتن روابط مثبت و موثر است که مهم ترین ابزار آن، کلام تاثیر گذار و بیان فصیح می باشد. امروزه مهارت صحبت کردن در جمع و سخنرانی یکی از ارکان اساسی موفقیت در زندگی و کسب و کار هر فردی به حساب می آید. مهارتی مثل رانندگی را در نظر بگیرید که چگونه آن را فرا گرفتید؟ آیا از بدو تولد به آن مسلط بودید یا به تدریج و با تمرین های زیاد اکنون این مهارت را به راحتی به کار می گیرید؟ در این کتاب با ارائه تمرینات عملی و تکنیک های کاربردی، مهارت سخنرانی و فن بیان را به خوبی می آموزیم و بر آن مسلط می شویم و...