تخفیف ویژه!
کد شناسه :90346

حرفه اي سخن بگوييد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب حرفه اي سخن بگوييد - با ارزش ترين سرمايه هر انساني، داشتن روابط مثبت و موثر است كه مهم ترين ابزار آن، كلام تاثير گذار و بيان فصيح مي باشد. امروزه مهارت صحبت كردن در جمع و سخنراني يكي از اركان اساسي موفقيت در زندگي و كسب و كار هر فردي به حساب مي آيد. مهارتي مثل رانندگي را در نظر بگيريد كه چگونه آن را فرا گرفتيد؟ آيا از بدو تولد به آن مسلط بوديد يا به تدريج و با تمرين هاي زياد اكنون اين مهارت را به راحتي به كار مي گيريد؟ در اين كتاب با ارائه تمرينات عملي و تكنيك هاي كاربردي، مهارت سخنراني و فن بيان را به خوبي مي آموزيم و بر آن مسلط مي شويم و...